Mokesčiai už 2015 metus
Small company logo:
27 June,2015By: Administrator
SB „Vanagynė“ visuotinis bendrijos narių susirinkimas
2015 m. birželio 27 d. nustatė šiuos
MOKESČIUS UŽ 2015 METUS


Mokesčio pavadinimas
Patvirtintas mokestis, Eur
Buvęs 2014 m. mokestis, Lt
Pastabos
Nario mokestis už arą
6
20,00 *
Naujo nario stojamasis mokestis
14
50,00
Šiukšlių išvežimas sodininkams
9**
20,00
Šiukšlių vežėjai pakėlė kainą.
Šiukšlių išvežimas pastoviai gyvenantiems sodininkams
18**
39,90
Šiukšlių vežėjai pakėlė kainą.
Laistymo vanduo
6
20,00
Vandentiekio vanduo (iš gręžinio) už 1 m3
0,60
2 Lt/m3
Gręžinio vandentiekio remontui
15
50,00
* Atidirbusiems talkose sodininkams, nario mokestis mažinamas 1 Eur/aro.
** Kas buvo sumokėjęs 6 arba 12 eurų, skirtumą sumokės kitais metais.
Mokantys internetu, privalo nurodyti sklypo numerį.

Top of Page