Dėl SB „Vanagynė“ pakartotinio visuotinio susirinkimo sušaukimo
Small company logo:
13 June,2015By: Administrator

SB „Vanagynė“ buveinės adresas Kauno r. sav., Užliedžių sen., Sausinės k., Alyvų g.27

Sodininkų bendrijos „Vanagynė“ nariams!

Dėl SB „Vanagynė“ pakartotinio visuotinio
bendrijos narių susirinkimo sušaukimo
2015 m. gegužės 23 d.
Kauno r.

2015 m. birželio 27 d. (šeštadienį), 13 val. bendrijos  patalpose, vyks visuotinis  bendrijos narių susirinkimas.

Darbotvarkė:
1.      SB „Vanagynė“ valdybos pirmininko ataskaita.
2.      SB „Vanagynė“ revizijos komisijos ataskaita.
3.      SB „Vanagynė“ pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
4.      Dėl atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimo nevykdymo.
5.      Dėl sklypo Nr. 168 savininkų Zitos ir Algimanto Orentų pareiškimo svarstymo.
6.      Kiti klausimai (sezoninio laistymo vandens grafikas, kelių remontas, pastatų remontas).

SB „Vanagynė valdyba


Top of Page