Išrinkta SB „Vanagynė“ valdyba
Small company logo:
20 July,2013By: Administrator
2013 m. liepos 13 d. pakartotiniame visuotiniame Bendrijos narių susirinkime išrinkta SB „Vanagynė“ valdyba

Valdybos pirmininkas:
Donatas Murauskas
tel. 8 659 95117
Valdybos nariai:
Gediminas Bandza
Nerijus Račiūnas
Gintaras Rudokas
Darius Tamošaitis
Irena Tavgenienė
Artūras Zajančkauskas

Buhalterė Asta Tarasevičienė, tel. 8 655 25176.
Už santechniką, bendrųjų plotų ir konteinerių priežiūrą atsakingas ūkvedys Valdas Rėkus, tel. 8 607 43773


Top of Page