Šaukiamas pakartotinis visuotinis bendrijos narių susirinkimas
Small company logo:
7 May,2013By: Administrator
įm.k. 160212261
Buveinės adresas: Alyvų g.27, SB ''Vanagynė'', Sausinės km., Užliedžių sen., Kauno raj.sav.

PRANEŠIMAS
Dėl pakartotinio visuotinio bendrijos narių sušaukimo


Informuojame, kad 2013 m. gegužės 18 d. (šeštadienį), 13 val. Sodininkų bendrijos ''Vanagynė'' patalpose,  SB valdybos sprendimu, įvyks pakartotinis ataskaitinis-rinkiminis visuotinis SB ''Vanagynė'' narių susirinkimas.

Numatoma susirinkimo darbotvarkė:
  • dėl SB ''Vanagynė''  už 2012 m.valdybos pirmininko ataskaitos;
  • dėl SB ''Vanagynė'' už 2012 m. revizijos komisijos ataskaitos;
  • dėl SB ''Vanagynė'' valdybos pirmininko rinkimai, pagal atsistatydinimo pareiškimą;
  • dėl SB “Vanagynė“ 2013 m. išlaidų-pajamų tvirtinimo (mokesčiai);
  • dėl SB ''Vanagynė'' organizacinių reikalų. (laistymo vanduo, Bendrijos valdybos ir revizijos darbo reglamentai, Bendrijos vidaus taisyklės, talkos, samdomi darbuotojai ir jų atlyginimas, keliai).

                                SB ''Vanagynė'' v-bos pirmininkas D. Tamošaitis


Top of Page