Pranešimas dėl visuotinio bendrijos narių sušaukimo
Small company logo:
5 April,2013By: Administrator
įm.k. 160212261
Buveinės adresas: Alyvų g.27, SB ''Vanagynė'', Sausinės km., Užliedžių sen., Kauno raj.sav.

PRANEŠIMAS
Dėl visuotinio bendrijos narių sušaukimo
2013 m. balandžio 5 d.

Informuojame, kad  2013 m. balandžio 20 d. (šeštadienį), 12 val. Sodininkų bendrijos ''Vanagynė'' patalpose,  SB valdybos sprendimu Nr.13, įvyks ataskaitinis-rinkiminis visuotinis SB ''Vanagynė'' narių susirinkimas.

Numatoma susirinkimo darbotvarkė:
  • dėl SB ''Vanagynė''  už 2012 m.valdybos pirmininko ataskaitos;
  • dėl SB ''Vanagynė'' už 2012 m. revizijos komisijos ataskaitos;
  • dėl SB ''Vanagynė'' valdybos pirmininko rinkimai, pagal atsistatydinimo pareiškimą;
  • dėl SB “Vanagynė“ 2013 m. išlaidų-pajamų tvirtinimo (mokesčiai);
  • dėl SB ''Vanagynė'' organizacinių reikalų. (laistymo vanduo, Bendrijos valdybos ir revizijos darbo reglamentai, Bendrijos vidaus taisyklės, talkos, samdomi darbuotojai ir jų atlyginimas, keliai).
Informuojame, kad susirinkimo metu neesant bendrijos narių kvorumui, sekantis visuotinis susirinkimas įvyks susirinkime pasirinkta dieną, po dviejų savaičių.

                                SB ''Vanagynė'' v-bos pirmininkas D. Tamošaitis


Top of Page