Dėl neeilinio visuotinio ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo sušaukimo
Small company logo:
4 June,2012By: Administratorius
                                                                SB ''Vanagynė'', įm.k. 60212261
Buveinės adresas: Alyvų g. 27, Sausinės km., Užliedžių sen., Kauno raj.sav.

PRANEŠIMAS
Dėl neeilinio visuotinio bendrijos narių susirinkimo sušaukimo
2012 m. gegužės 27 d.

        Informuojame, kad  2012 m. birželio 10 d. 11 val. (sekmadienis) Sodo bendrijos ''Vanagynė'' patalpose,  pagal pakartotino visuotinio susirinkimo protokolą, šaukiamas neeilinis visuotinis ataskaitinis-rinkiminis SB ''Vanagynė'' narių susirinkimas.
        
Numatoma susirinkimo darbotvarkė:
  • dėl SB ''Vanagynė''revizijos komisijos ataskaitos už 2011 m.;
  • dėl SB “Vanagynė“ pirmininko rinkimų;
  • dėl SB ''Vanagynė'' organizacinių reikalų (bendrijos skolos).
Informuojame, kad pakartotinio neeilinio susirinkimo metu sprendimai bus priimami paprasta balsų dauguma.

        SB ''Vanagynė'' v-bos pirmininkas D. Tamošaitis

P.S. Primename, kad pirmajame susirinkime dalyvavo tik 39 pasirašę bendrijos nariai, pakartotiname - 119 narių. Tai nejaugi manoma kad Bendrijos problemas ir jų sprendimų būdus patikime tik mažai daliai Sodininkų iš 436 Bendrijos balsų !!!!!!

Top of Page