Pakartotinis visuotinis bendrijos narių susirinkimas
Small company logo:
30 April,2012By: Administratorius
                                                                SB ''Vanagynė'', įm.k. 60212261
Buveinės adresas: Alyvų g.27, Sausinės km., Užliedžių sen., Kauno raj.sav.

PRANEŠIMAS
Dėl pakartotinio visuotinio bendrijos narių susirinkimo sušaukimo
2012 m. gegužės 13 d.

        Informuojame, kad  2012 m. gegužės 13 d. 11 val. (sekmadienis) Sodo bendrijos ''Vanagynė'' patalpose,  pagal neįvykusio visuotinio susirinkimo protokolą, įvyks pakartotinis ataskaitinis visuotinis SB ''Vanagynė'' narių susirinkimas.
        
Numatoma susirinkimo darbotvarkė:
  • dėl SB ''Vanagynė''  už 2011 m.valdybos pirmininko ataskaitos;
  • dėl SB ''Vanagynė'' už 2011 m. revizijos komisijos ataskaitos;
  • dėl SB “Vanagynė“ 2012 m. išlaidų-pajamų tvirtinimo;
  • dėl SB ''Vanagynė'' organizacinių reikalų. (vanduo - laistymo ir vandentiekio, bendrijos skolos, talkos, remonto darbai, samdomi darbuotojai ir jų atlyginimas, bendrijos numeracija, keliai).
Informuojame, kad pakartotinio susirinkimo metu sprendimai bus priimami paprasta balsų dauguma.

        SB ''Vanagynė'' v-bos pirmininkas D. Tamošaitis

p.s  primename, kad pirmajame susirinkime dalyvavo tik 39 pasirašę bendrijos nariai. Tai manoma kad Bendrijos problemas ir jų sprendimų būdus patikime tik mažai daliai Sodininkų iš 436 Bendrijos balsų !!!!!!

Top of Page