Šaukiamas visuotinis bendrijos narių susirinkimas
Small company logo:
2 April,2012By: Administratorius
                                                                SB ''Vanagynė'', įm.k. 160212261
Buveinės adresas: Alyvų g.27, Sausinės km., Užliedžių sen., Kauno raj.sav.

PRANEŠIMAS
Dėl visuotinio bendrijos narių susirinkimo sušaukimo
2012 m. kovo mėn. 31 d.

        Informuojame, kad  2012 m. balandžio 14 d. 11 val. (šeštadienis) Sodo bendrijos ''Vanagynė'' patalpose,  SB ''Vanagynė'' valdybos sprendimu Nr.8, įvyks ataskaitinis visuotinis SB ''Vanagynė'' bendrijos narių susirinkimas.
        
Numatoma susirinkimo darbotvarkė:
  • dėl SB ''Vanagynė''  už 2011 m.valdybos pirmininko ataskaitos;
  • dėl SB ''Vanagynė'' už 2011 m. revizijos komisijos ataskaitos;
  • dėl SB “Vanagynė“ 2012 m. išlaidų-pajamų tvirtinimo;
  • dėl SB ''Vanagynė'' organizacinių reikalų. (vanduo - laistymo ir vandentiekio, bendrijos skolos, talkos, remonto darbai, samdomi darbuotojai ir jų atlyginimas, bendrijos numeracija, keliai).
        Informuojame, kad, susirinkimo metu nesant bendrijos narių kvorumui, sekantis visuotinis susirinkimas įvyks  susirinkime pasirinktą dieną po dviejų savaičių.

Susipažinkite su susirinkimui paruoštais dokumentais:
2012 m. susirinkimo klausimai.docx
Priedas nr. 12-01 - nario mokestis.docx


                                SB ''Vanagynė'' v-bos pirmininkas D. Tamošaitis


Top of Page