BRANGŪS skolininkai !!!!
Small company logo:
13 December,2011By: Administrator
MIELI  SODININKAI !!!!
ir  BRANGŪS  SKOLININKAI !!!!

Prašome sumokėti metinius sodininko mokesčius, kurie pagal šių metų visuotinį susirinkimą turėjo būti sumokėti iki gruodžio mėn. 1 dienos.  Dabar mokantiems mokesčius, už kiekvieną uždelstą dieną yra skaičiuojami 0,2% delspinigiai (tvirtinome susirinkime).

Dėl nesumokėtų Jūsų mokesčių, Bendrija negali pilnai atlikti savo tiesioginių pareigų. Tokių kaip užbaigti Bendrijos detalaus plano, Bendrijos administracinio pastato įteisinimo (reikia prisiteisti teisme - kainuoja), atsiskaityti (pinigine išraiška) su:
1. šiukšles išvežančia įmone, Super Montes (slenkanti 3 mėn. skola);
2. samdomais darbuotojais (laistymo vamzdynas (remontas, paleidinėjimas), šienavimai - nuo vasaros skola);
3. Bendrijos buhaltere (< 8 mėn. skola);
4. Bendrijos pirmininku (<12 mėn. skola);
5. SKOLA - AB,,Lesto“  < 10.000 Lt. Likutis nuo birželio mėnesio, kai elektros linijas perėmė elektros tinkai. SKOLĄ reikės grąžinti – šiai dienai dar likutis yra apie 5.500 Lt. Taigi SKOLA niekur nedings, dėl jos išieškojimo svarstysime 2012 m. visuotiniame susirinkime.

Sodininkų Bendrijos valdybos pirmininkas  D. Tamošaitis

P.S. Skolininkų sąrašas bus paskelbtas iki gruodžio mėn. 20 dienos.


Top of Page