Sodo jubiliejus ir rudens šventė
Small company logo:
8 September,2011By: Administrator
Ruošiamės Sodo 45 metų jubiliejaus ir Rudens šventei.

Norinčius ir galinčius prisidėti prie šventės ruošimo, sodo Valdyba kviečia susirinkti sekmadienį, rugsėjo 11 d. 15:00 Bendrijos patalpose.

SB ''Vanagynė'' valdyba                                                                v-bos pirmininkas D.Tamošaitis

Top of Page