Pakartotinis visuotinis ataskaitinis - rinkiminis susirinkimas
Small company logo:
9 May,2011By: Administrator
SB ''Vanagynė'', Įm.k. 160212261,  Sausinės km., Užliedžių sen., Kauno r.
2011 m. gegužės 8 d.

PRANEŠIMAS
dėl  pakartotinio visuotinio ataskaitinio - rinkiminio Bendrijos narių susirinkimo sušaukimo

Informuojame, kad  2011 m. gegužės 22 d. (sekmadienį), 12:00 val., sodo bendrijos patalpose įvyks pakartotinis visuotinis ataskaitinis - rinkiminis Sodininkų bendrijos ''Vanagynė'' narių susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. dėl SB ''Vanagynė'' revizijos ataskaitos;
2. dėl SB ''Vanagynė'' valdybos pirmininko ataskaitos;
3. dėl pasibaigusios kadencijos, renkama revizijos komisija, valdyba ir naujas jos pirmininkas;
4. dėl SB ''Vanagynė'' organizacinių reikalų (svarstomų klausimų sąrašas paskelbtas bendrijos internetinėje svetainėje, sodo skelbimų lentose).

Informuojame, kad dėl kvorumo nebuvimo 2011 m. gegužės 8 d. bendrijos susirinkimas laikomas neįvykusiu. Pakartotiniame susirinkime svarstomų klausimų sprendimai bus priimti paprasta dalyvaujančių narių dauguma pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę.

Pagal Sodininkų bendrijų įstatymą, savo nuomonę galima pareikšti iš anksto raštu (darbo valandomis, valdyboje) ar per įgaliotą asmenį, kurie bus įskaičiuoti į dalyvaujančių Bendrijos susirinkime narių skaičių.

                                                        
SB ''Vanagynė'' valdyba                                                                v-bos pirmininkas D. Tamošaitis

P.S. Esant geram orui susirinkimas įvyks lauke. Registruotis susirinkimui galima nuo 11:00 val.

Top of Page