Akcija “Darom 2011”
Small company logo:
25 March,2011By: Administrator
“Darom 2011” akcijos aprašymas

1. Vizija

20110325_010317_0.png„Darom 2011” bus kokybiškai tobulesnė Lietuvos švarinimo talka, jei pavyks pritraukti reikalingas lėšas atlikti šiukšlynų žymėjimą. Planuojama jog 1000 savanorių mėnesį laiko žymės visus Lietuvos šiukšlynus, sukurdami Lietuvos šiukšlių žemėlapį, kuris turėtų apimti daugiau nei 20 tūkst. kvadratinių kilometrų teritoriją. Balandžio 16 d. daugiau nei 200 tūkst. savanorių, suskirstyti į komandas, turėtų pagal iš anksto patvirtintą planą tvarkyti praktiškai visą Lietuvos miškų, parkų, paupių, paežerių ir miestų teritoriją. Tvarkomų vietų skaičius turėtų viršyti 10 tūkst. Komunalinės įmonės, kartu su savivaldybėmis, pagal iš anksto sudarytą grafiką per keleta dienų turėtų išvežti visas surinktas šiukšles.
2. Tikslai
  • Išvalyti Lietuvos gamtą ir sustiprinti gamtosauginę mąstyseną.
  • Sužadinti pilietinį aktyvumą ir įgalinti visuomenę, suteikiant jai daugiau pasitikėjimo savo pačios jėgomis.
  • Atlikti akciją pačiu aukščiausiu technologiniu lygmeniu ir pakelti bendrą gyventojų imlumą moderniosioms technologijoms.
3. Eiga ir etapai
Pasiruošimo akcijai ir jos vykdymo eigą galima sąlyginai suskirstyti į penkis etapus, nors dalis iš jų vyks paraleliai vienu metu.
3.1.  Pasiruošimo etapas (2010 lapkritis – 2011 kovas). Jo metu bus atlikti keturi pagrindiniai darbai – pasiruošta šiukšlių žymėjimui iš technologinės pusės, sustiprintas savanorių tinklas visoje Lietuvoje, pasiruošta informacinei – viešųjų ryšių kampanijai ir suderinta logistika su šiukšlių vežėjais ir savartynais.
3.2.  Šiušlių žymėjimo etapas (2010 vasaris-balandis). Šio etapo metu šiukšlės bus žymimos remiantis dvejomis žmonių grupėmis. Pirma, jas žymės “profesionalai” arba organizuotos struktūros – skautai, studentų klubai, miškininkai, “lobių ieškotojai”, kariškiai ir t.t. Antra, šiukšles žymėti internetiniame žemėlapyje galės ir visi norintys vietiniai gyventojai.
3.3.  Informacinė kampanija ir dalyvių registracija (2010 kovas-balandis). Informacinė kampanija bus vykdoma taip pat dvejomis pagrindinėmis kryptimis. Pirma, bus stengiamasi maksimaliai išnaudoti “didžiąją” žiniasklaidą – televizijas, radijus, dienraščius, portalus, lauko reklamą ir t.t. Antra, bus komunikuojama per alternatyvias informacines priemones – facebook, e-paštų duomenų bazę, įvairias elektronines konferencijas, jaunimo organizacijas, savivaldybes, regioninę žiniasklaidą ir t.t.
Informacinės kampanijos tikslas bus kiek galima plačiau paskleisti žinią apie akciją ir internete bei gatvėse užregistruoti kiek galimą didesnį dalyvių skaičių. Išankstinė registracija reikalinga tam, kad būtų galima prognozuoti dalyvių skaičių ir juos paskirstyti po visą Lietuvos teritoriją. Be to, užsiregistravę dalyviai yra labiau linkę iš tiesų dalyvauti akcijoje.
3.4.  „Darom 2011“ akcijos diena (2010 balandžio 16). Šią dieną centrinis akcijos štabas ir regioniniai štabai turės prižiūrėti, kad viskas vyktų sklandžiai daugiau nei 10.000 dalyvių susirinkimų vietų – kad visos susirinkimo vietos turėtų savo vadovus, būtų aprūpintos tvarkymo įrankiais ir turėtų aiškų veiklos planą. Taip pat “Darom” štabai turės padėti sukordinuoti itin didelį ir sudėtingą šiukšlių išvežimo procesą.
3.5.  Poakcijinis laikotarpis. Po akcijos jos organizatoriai turės pateikti konkrečius jos rezultatus ir užtikrinti, kad visos surinktos šiukšlės būtų išvežtos. Darom akcijos rezultatai susives į tris pagrindinius rodiklius – Lietuvos teritorijos su pažymėtais šiukšlynais dalimi (%), Darom akcijos dalyvių skaičių ir išvežtų šiukšlių skaičių. Tam, kad užtikrinti, kad iš visų vietų buvo išvežtos šiukšlės bus renkama informacija iš dalyvių grupių vadovų, rajoniniai koordinatoriai savo ruoštu patikrins visus tvarkymo taškus ir bus priimama ir tikrinama informacija iš gyventojų.

Top of Page