Astaskaitinis Visuotinis Bendrijos Narių susirinkimas
Small company logo:
22 May,2010By: Arvydas Matuzonis
2010 m. gegužės 22 dieną įvyks 11 val. pakartotinis  astaskaitinis Visuotinis Bendrijos Narių susirinkimas kuris įvyks prie valdybos (lauke) Darbotvarkė dar ruošiama ir bus paskelbta vėliau. Pirmas susirinkimas neįvyko nebuvus bendrijos narių kvoromo.

Labai visų sodo bendrijos narių prašome dalyvauti.

Top of Page