priminimas - Mokesčiai
Small company logo:
28 December,2009By: Darius Tamošaitis
DĖMESIO   priminimas
M O K E S Č I A I
Gerb. SODININKUS prašome nepamiršti sumokėti nustatyto dydžio mokesčius už 2009 metus. Pagal galiojančius Sodo Bendrijos Įstatus finansiniai (buhalteriniai) metai yra KALENDORINIAI METAI. 2009.01.01- 2010.01.01
 Sodo Bendrijos visuotinis susirinkimas – tai tik nustato mokesčio dydžius, o ne mokesčio mokėjimo metai.
 
p.s  jeigu Bendrijos susirinkime patvirtinus naujus mokesčio dydžius, už einamus metus bus mažesni ar didesni, atnaujintoje (renovuotoje) buhalterijoje, mokesčiai bus perskaičiuoti, ko anksčiau nebuvo galima padaryti.
 
 
SB valdybos pirmininkas


Top of Page