akcija dingo elektra
Small company logo:
29 November,2009By: Darius Tamošaitis
Dėmesio !!!
 
 
Įspėjimas
 
 
Gerb. Sodininkai , prašome VISUS, VISUS susimokėti už suvartotą elektros energiją pagal elektros skaitliukų rodmenis.
1.   Pagal 2008m. visuotinį bendrijos narių susirinkimo protokolą, nutartą visiems turintiems elektros energiją, skaitliukus iškęlti prie sklypo ribos, ar elektros stulpo.
2.   Pagal 2009m. Visuotinį bendrijos narių susirinkimo protokolą, nutarta taikyti visiems elektros energijos tiekimo-vartojimo sutartį ir tiems kurie dar sutarties nepasirašę.
Pagal elektros energijos tiekimo-vartojimo sutartį, sklypų savininkas neįvykdęs sutarties 9.4, 9.5 punktus elektros energija nuo 2009m. Lapkričio 2dienos bus iš dalies arba visiškai nutrauktas. Atnaujintas elektros tiekimas pagal sutarties 16 punktą.
 
 
p.s.  ištrauka iš sutarties.
 9.4 punktas.ĮAS įrengti vadovaujantis elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis ar priedu Nr.1
9.5 punktas. ĮAS įrengti iki 2009metų berželio 1 dienos.
16 punktas. Už priverstines paslaugas (išjungiant ir įjungiant elektros energiją) Vartotojas apmoka Tiekėjui, visiškai apmokėjus skolas, baudas, despinigius, bei išjungimo įjungimo išlaidas, elektros energijos tiekimas atnaujinamas per penkias kalendorines dienas. Nustatyti elektros energijos išjungimo ir įjungimo mokesčiai pagal protokolą Nr. 03/15-2, patvirtinta visuotiniame bendrijos susirinkime.
 
 
 
 
SB ,,Vanagynė“  valdyba


Top of Page