Ataskaitinis visuotinis susirinkimas
Small company logo:
15 April,2009By: Darius Tamošaitis
Informuojame, kad 2009 m. gegužės 16 d.,11val. SB ,,Vanagynė" patalpose, prie vandens bokšto, įvyks visuotinis ataskaitinis SB ,,Vanagynė" narių susirinkimas.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. dėl revizijos komisijos ataskaitos už 2008m.
2. dėl SB ,,Vanagynė" valdybos ir pirmininko ataskaitos už 2008m.
3. dėl SB ,,Vanagynė" darbo reglamentų tvirtinimo.
4. dėl SB ,,Vanagynė" orgazicijinių reikalų (elektra, vanduo, šiūkšlės, valdyba, gerbūvis, vaikų užimtumas).
Susirinkimo metu neesant kvorumo, sekantis susirinkimas bus paskelbtas susirinkime. Bendrijos nariai dėl susirinkime svarstomų klausimų gali balsuoti iš anksto raštu.Dėl balsavimo raštu kreitis į valdyba.

p.s registracija vyks nuo 10.15val., prašome atsinešti gerą nuotaiką

Top of Page