Visuotinis SB ''Vanagynė'' narių susirinkimas
Small company logo:
31 December,2008By: Arvydas Matuzonis
PRANEŠIMAS
Dėl visuotinio bendrijos narių sušaukimo

Informuojame, kad  2009 m. sausio 10 d. 11 val. SB ''Vanagynė''  patalpose (prie vandens bokšto), SB ''Vanagynė'' valdybos sprendimu Nr.20, įvyks visuotinis pakartotinis SB ''Vanagynė'' narių susirinkimas.

Numatoma susirinkimo darbotvarkė:
1. dėl SB ''Vanagynė''  valdybos ir pirmininko rinkimų;
2. dėl SB ''Vanagynė'' įstatų tvirtinimo ir įregistravimo;
3. dėl SB “Vanagynė“ vidaus taisyklių tvirtinimo;
4. dėl SB ''Vanagynė'' organizacinių reikalų.

                                SB ''Vanagynė'' v-bos pirmininkas D. Tamošaitis

Top of Page