Visuotinis SB ''Vanagynė'' narių susirinkimas
Small company logo:
4 December,2008By: Arvydas Matuzonis
PRANEŠIMAS
Dėl visuotinio bendrijos narių sušaukimo

        Informuojame, kad  2008 m. gruodžio 20 d., 11 val. Sodo bendrijos ''Vanagynė'' patalpose, SB ''Vanagynė'' valdybos sprendimu Nr.20, įvyks visuotinis SB ''Vanagynė'' narių susirinkimas.
        Numatoma susirinkimo darbotvarkė:
1.      dėl SB ''Vanagynė''  valdybos ir pirmininko rinkimų;
2.      dėl SB ''Vanagynė'' įstatų tvirtinimo ir įregistravimo;
3.      dėl SB “Vanagynė“ vidaus taisyklių tvirtinimo.
4.      dėl SB ''Vanagynė'' organizacinių reikalų.

        Informuojame, kad, susirinkimo metu nesant bendrijos narių kvorumo, sekantis susirinkimas įvyks  2009 m. sausio 10 d. SB ''Vanagynė''  patalpose (prie vandens bokšto).

                                SB ''Vanagynė'' v-bos pirmininkas D. Tamošaitis


Top of Page