Bendrijos susirinkime trūko kvorumo
Small company logo:
20 December,2008By: A Matuzonis
2008 m. gruodžio 20 d. įvyko SB ''Vanagynė'' susirinkimas. Kadangi nebuvo kvorumo, nuspręsta kitą susirinkimą šaukti 2009 m. sausio 10 d.

O šiame susirinkime buvo aptarti klausimai, kurie bus svarstomi 2009 m. sausio 10 d.:
  • dėl SB ''Vanagynė''  valdybos ir pirmininko rinkimų;
  • dėl SB ''Vanagynė'' įstatų tvirtinimo ir įregistravimo;
  • dėl SB “Vanagynė“ vidaus taisyklių tvirtinimo.
  • dėl SB ''Vanagynė'' organizacinių reikalų.


Top of Page