Naujienos
Small company logo:
Dėl elektros tinklų perdavimo AB LESTO (VST) elektros įmonei
Saturday, March 5, 2011 11:16 PM +0200By: Arvydas Matuzonis
SB ,,VANAGYNE“    -   AB LESTO

Sodininkus, turinčius elektros energiją savame sklype, prašome sumokėti už sunaudotą elektros energija iki kovo mėnesio 25 dienos imtinai ir atsiskaityti su SB ,,Vanagyne“ už pateikta elektros energiją, dėl elektros tinklų perdavimo AB LESTO (VST) elektros įmonei.

SB ,,Vanagynė“ pagal pasirašytą su AB LESTO sutarties nr. Pr-10-20750-2118, punktą 3.4.   ,, Per 10 darbo dienų nuo elektros energijos pirkimo- padavimo ir persiuntimo sutarčių ir elektros tinklo nuosavybės ribų aktų sudarymo tarp Subvartotojų ir Operatoriaus dienos, Bendrija įsipareigoja perduoti Operatoriaus elektros energijos vartotojais tapusiems asmenims Operatoriaus parengtas atsiskaitymo knygeles, į kurias įrašomas Sutarties 3.2.5 punkte nustatyta tvarka nuskaitytas elektros apskaitos rodmuo. Už elektros energiją iki Sutarties 3.2.5 punkte nustatyta tvarka nuskaito elektros apskaitos prietaiso rodmenis elektros energijos vartotojais tapę asmenys atsiskaito su Bendrija. Nuo Sutarties 3.2.5 punkte nustatyta tvarka nuskaityto  elektros apskaitos prietaiso rodmens už sunaudotą energiją elektros energijos vartotojais tapę asmenys privalo atsiskaityti su Operatoriumi.“

Su sodininkais, kurie vis dar nepateikė sklypo nuosavybės dokumentų (žr. http://www.vanagyne.lt/home/FOV1-000289D1/), pagal sutarties nr. Pr-10-20750-2118, punktą 3.1.2, nebus surašytos elektros sutartys su AB LESTO supaprastinta tvarka.

BE ĮSPĖJIMO nuo balandžio 1 dienos neatsiskaičiusiems, ar pilnai nedeklaravusiems elektros energijos apskaitos prietaiso rodmenų, bus atjungti nuo elektros oro linijos. Elektros atjungimas ir prijungimas apmokestinamas pagal visuotinio susirinkimo protokolo patvirtintus įkainius. Sodininkai – perdavimo metu neturintys elektros energijos, Sutartys su AB LESTO nebus surašomos.

AB LESTO darbuotojai  prieš dvi savaites praneš SB ,,Vanagynės“ pirmininkui kada bus surašomos Sutartys. Numatoma balandžio, gegužės mėnesiai. Data bus patikslinta. Prašome sekti informaciją skelbimų lentose, SB internetinėje svetainėje.
SB pirmininkas

+ Add Comment
Permalink
Padėka nuo VšĮ "Mes Darom"
Tuesday, May 10, 2011 8:58 PM +0300By: Administrator
[ http://www.mesdarom.lt/ ][Image:20110510_205934_2.png]
PermalinkMore...
Pakartotinis visuotinis ataskaitinis - rinkiminis susirinkimas
Monday, May 9, 2011 11:03 AM +0300By: Administrator
SB ''Vanagynė'', Įm.k. 160212261, Sausinės km., Užliedžių sen., Kauno r. 2011 m. gegužės 8 d. PRANEŠIMAS dėl pakartotinio visuotinio ataskaitinio - rinkiminio Bendrijos narių susirinkimo sušaukimo Informuojame, kad 2011 m. gegužės
PermalinkMore...
Šaukiamas visuotinis ataskaitinis-rinkiminis bendrijos narių susirinkimas
Wednesday, April 20, 2011 8:00 PM +0300By: Arvydas Matuzonis
SB ''Vanagynė'', Įm.k. 160212261, Sausinės km., Užliedžių sen., Kauno r. 2011 m. balandžio 20 d. PRANEŠIMAS dėl visuotinio ataskaitinio - rinkiminio Bendrijos narių susirinkimo sušaukimo Informuojame, kad 2011 m. gegužės 8 d. (sekm
PermalinkMore...
Diskusijų susirinkimas "Sodininkai ir vanduo"
Friday, March 25, 2011 12:32 AM +0200By: Arvydas Matuzonis
SODININKAI ir Vanduo SUSIRINKIMAS Nuomonės - Diskusijos Sodininkams, turintiems iš SB ,,Vanagynė“ giluminio gręžinio nutiestą vandentiekį, ar norintiems turėti centralizuotą vandentiekį, ar sužinoti informacijos apie esamą padėtį S
PermalinkMore...
Mokesčių priėmimo grafikas vasario mėn.
Tuesday, February 8, 2011 8:49 PM +0200By: Administrator
[Paveikslėlis:20110208_204925_0.png][Paveikslėlis:20110208_204957_2.jpg] Gerb. Sodininkams - mokesčiai bus priimami sekančiai: Vasario mėnuo 2 d. (treč.) 15.30 val. - 18.30 val 5 d.(šešt.) 10.30 val. - 13.00 val. 9 d. (treč.) 15.30 val. - 1
PermalinkMore...
SB ,,Vanagynė“ sudarė skolų išieškojimo sutartį su UAB ,,Creditum“
Thursday, November 11, 2010 10:18 AM +0200By: Arvydas Matuzonis
PRANEŠIMAS Informuojame, kad sodininkai 2010 m. lapkričio 1dienai sodo bendrijai SKOLINGI už 2009 metus 30% už 2010 metus 80% bendros sumos. SB ,,Vanagynė“ sudarė skolų išieškojimo sutartį su UAB ,,Creditum“ įmone, kuri tarpininkaus
PermalinkMore...
Dėl skolų sumokėjimo
Thursday, November 25, 2010 10:10 AM +0200By: Arvydas Matuzonis
Į S P Ė J I M A S SB ,,Vanagynė“ gerb. SODININKAMS, kurie dar nesumokėję nustatyto dydžio nario mokesčio. Nuo 2010 m. lapkričio 11 dienos SB ,,Vanagynė“ ir UAB ,,Creditum“ (skolų išieškojimas ir teisinės paslaugos) sudarė bendr
PermalinkMore...
Astaskaitinis Visuotinis Bendrijos Narių susirinkimas
Saturday, May 22, 2010 9:23 AM +0300By: Arvydas Matuzonis
2010 m. gegužės 22 dieną įvyks 11 val. pakartotinis astaskaitinis Visuotinis Bendrijos Narių susirinkimas kuris įvyks prie valdybos (lauke) Darbotvarkė dar ruošiama ir bus paskelbta vėliau. Pirmas susirinkimas neįvyko nebuvus bendrijos nar
PermalinkMore...
naujos elektros kainos 2010m.
Monday, December 28, 2009 12:30 AM +0200By: Darius Tamošaitis
  [ http://www.panevezieciai.lt/lt/naujienos/1966-patvirtintos-naujos-elektros-energijos-kainos-2010-metams ]Patvirtintos naujos elektros energijos kainos 2010 metams   Nuo ateinančių metų sausio 1 dienos keisis elektros energijos kainos vart
PermalinkMore...
priminimas - Mokesčiai
Monday, December 28, 2009 12:23 AM +0200By: Darius Tamošaitis
DĖMESIO   priminimas M O K E S Č I A I Gerb. SODININKUS prašome nepamiršti sumokėti nustatyto dydžio mokesčius už 2009 metus. Pagal galiojančius Sodo Bendrijos Įstatus finansiniai (buhalteriniai) metai yra KALENDORINIAI METAI. 2009.01.01-
PermalinkMore...
akcija dingo elektra
Sunday, November 29, 2009 6:11 PM +0200By: Darius Tamošaitis
[ /Icons/0 ]AKCIJA - Dingo elektra Dėmesio !!!     Įspėjimas     Gerb. Sodininkai , prašome VISUS, VISUS susimokėti už suvartotą elektros energiją pagal elektros skaitliukų rodmenis. 1.   Pagal 2008m. visuotinį bendrijos narių susiri
PermalinkMore...
Sodo mokesčiai - per banką
Saturday, May 16, 2009 9:56 PM +0300By: Arvydas Matuzonis
Gerb. sodininkai, Sodo mokesčius galima pervesti per banką į SB "Vanagynė" sąskaitą. Darydami pavedimą banke ar internetu, nurodykite tokius duomenis: Gavėjo pavadinimas SB "Vanagynė" Gavėjo kodas 160212261 Gavėjo
PermalinkMore...
Padėka už paramą 2%
Wednesday, April 15, 2009 9:45 PM +0300By: Darius Tamošaitis
Labai norime iš anksto padėkoti geros valios žmonėms, sodininkams ir žmonėms net neturintiems mūsų bendrijoje sodo, už 2%pajamų mokesčio paramą. Parama bus skirta vaikams žaidimo aikstelės įrengimui. Turinčių minčių, ar galinčių
PermalinkMore...
Ataskaitinis visuotinis susirinkimas
Wednesday, April 15, 2009 10:06 PM +0300By: Darius Tamošaitis
Informuojame, kad 2009 m. gegužės 16 d.,11val. SB ,,Vanagynė" patalpose, prie vandens bokšto, įvyks visuotinis ataskaitinis SB ,,Vanagynė" narių susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkė: 1. dėl revizijos komisijos ataskaitos už 2008m
PermalinkMore...
Mokesčių priėmimo grafikas 2009 m. kovo mėn.
Monday, March 2, 2009 4:24 PM +0200By: Darius Tamošaitis
Gerb. sodininkai, Kovo mėn. mokesčiai bus priimami sekančiai: 4 d. (treč.) 17.30 val. - 19.30 val. 7 d. (šešt.) 11.00 val. - 13.00 val. 14 d. (šešt.) 11.00 val. - 13.00 val. 18 d. (treč.) 17.30 val. - 19.30 val. 21 d. (šešt.) 11.00 val.
PermalinkMore...
Galima pervesti paramą sodininkų bendrijai "Vanagynė"
Wednesday, March 11, 2009 10:41 PM +0200By: Arvydas Matuzonis
Sodininkų bendrijai "Vanagynė" paramą 2% pajamų mokesčio galima pervesti: SB "Vanagynė" Sausinės km. Užliedžių sen. Kauno raj. Įm. kodas: 160212261 Banko sąsk. LT207300010002234091 Dalinai užpildytą programos ABB
PermalinkMore...
Visuotinis SB ''Vanagynė'' narių susirinkimas
Wednesday, December 31, 2008 4:35 PM +0200By: Arvydas Matuzonis
PRANEŠIMAS Dėl visuotinio bendrijos narių sušaukimo Informuojame, kad 2009 m. sausio 10 d. 11 val. SB ''Vanagynė'' patalpose (prie vandens bokšto), SB ''Vanagynė'' valdybos sprendimu Nr.20, įvyks visuotinis pakartotinis SB ''Vanagynė'' na
PermalinkMore...
Visuotinis SB ''Vanagynė'' narių susirinkimas
Thursday, December 4, 2008 4:34 PM +0200By: Arvydas Matuzonis
PRANEŠIMAS Dėl visuotinio bendrijos narių sušaukimo Informuojame, kad 2008 m. gruodžio 20 d., 11 val. Sodo bendrijos ''Vanagynė'' patalpose, SB ''Vanagynė'' valdybos sprendimu Nr.20, įvyks visuotinis SB ''Vanagynė'' narių susirinkimas.
PermalinkMore...
Bendrijos susirinkime trūko kvorumo
Saturday, December 20, 2008 4:10 PM +0200By: A Matuzonis
2008 m. gruodžio 20 d. įvyko SB ''Vanagynė'' susirinkimas. Kadangi nebuvo kvorumo, nuspręsta kitą susirinkimą šaukti 2009 m. sausio 10 d. O šiame susirinkime buvo aptarti klausimai, kurie bus svarstomi 2009 m. sausio 10 d.: dėl SB ''Vanagyn
PermalinkMore...
    Newest Posts >>
RSS
Top of Page